Bij de Leijwei 74   8412 SL   Hoornsterzwaag,  info@oudetrambrug.nl     +31 6 4030 1901   +31 6 2865 5086                                            ©2019  

Historie

Aan het eind van de Schoterlandse Compagnonsvaart in Hoornsterzwaag ligt als overblijfsel van een tramverbinding tussen Oosterwolde en Drachten een betonnen brug. De tramlijn liep langs de Kapellewei waar de baan nu nog wordt herkend in de boswal langs de weg en waar moutainbikers en ruiters dankbaar gebruik van maken. In het begin van de zestiger jaren werd de lijn ontmanteld;de brug bleef bestaan. 

Onze camping ligt tegenover de trambrug.
 

Een ruimtelijk genot